5. Når slettes registrerte personopplysninger?

Ved utmelding vil opplysningene om deg bli oppbevart i vårt medlemsregister i 5 år grunnet krav om oppbevaring av regnskapsbilag i bokføringsloven.