4. Formål med behandlingen

Formålet med innsamlingen, registreringen og behandlingen av personopplysninger er primært å følge opp medlemskapet på en god måte. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi informasjon om ulike aktiviteter, arrangementer og andre ting som kan være interessante tilknyttet formålet til N.K.S. som en del av medlemskapet.

N.K.S. bruker berettiget interesse som behandlingsgrunnlag når det sendes ut nyhetsbrev til våre medlemmer. N.K.S. bruker også medlemmers opplysninger for å lage statistikker som for eksempel for å se på medlemmenes gjennomsnittsalder, demografi, innmeldingsdatoer o.l. Dette er kun for intern bruk i sekretariatet for å kunne forbedre oss og yte best mulig service. Vi har vurdert disse behandlingene som nødvendige for å kunne opplyse og engasjere våre medlemmer i N.K.S. sine saker, og kunne sørge for effektiv og oversiktlig administrering og betjening av vår medlemsmasse. Vi anser begge for å være lite inngripende, og det er alltid mulig å reservere seg mot dette ved å gi beskjed til medlemsservice: medlemsservice@sanitetskvinnene.no.

Som medlem kan du når som helst melde deg av våre ulike informasjonskanaler på følgende måte:

  •  Medlemsblad- gi beskjed til medlemsservice – medlemsservice@sanitetskvinnene.no
  •  Nyhetsbrev- Benytt avmeldingslenken i e-posten.
  •  SMS- Benytt ‘stopp’ funksjon