3. Hvilke opplysninger registreres om medlemmer?

Ved innmelding registrerer N.K.S. følgende opplysninger i medlemsregisteret: Navn, postadresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, verv og roller. Medlemmer blir også tilknyttet en lokalforening og får tildelt et medlemsnummer. Disse opplysningene er innhentet fra medlemmet eller den som har vervet medlemmet.

Det er frivillig å avgi personopplysninger til N.K.S., men for å kunne administrere medlemskapet, må vi minimum lagre de ovennevnte opplysningene i vårt medlemsregister.