Vi bidrar til at barn og unge får omsorg og gode opplevelser og at barn i sårbare livssituasjoner får delta på lik linje med andre barn. Ditt engasjement kan bidra til en trygg og inkluderende oppvekst for alle barn.

Våre frivillige har mange aktiviteter rettet mot barn og unge. Lesevenn er høytlesning for å styrke barns språkutvikling og Sisterhood er jentegrupper som fokuserer på å styrke jentenes selvbilde og skape gode nettverk. Dig In hjelper ungdom som bor alene med å få gode matvaner.

Vi hjelper også barn og unge som har tøffe hverdager og fortjener en oppmuntring. Gjennom Min dag i dag skapes drømmedager for barn som av en eller annen grunn har det vanskelig over tid som ved alvorlig sykdom. En håndsrekning er økonomisk støtte til barn i lavinntektsfamilier i samarbeid med Egmont Fonden der det årlig deles det ut millionbeløp til utstyr til skole eller fritidsaktiviteter. Støtten skjer alltid i samarbeid med fagpersoner som jobber profesjonelt med barna. Les mer her:

SanitetskvinnenelesevennOslojuni2022

Barn har behov for å bli sett av trygge voksne og mange trenger ekstra språktrening. Gjennom høytlesning kan du som frivillig bidra til at barn får nettopp dette, og samtidig bidra til livslang leselyst

To jenter som holder oppe hendene sine med tekst skrevet "jeg liker deg" på hendene

Unge jenter trenger et fristed fra omverdens press der de kan være seg selv. Bli med som frivillig og skap en viktig arena for felleskap, mestring og respekt for hverandre.

lager mat

Bli med å gi ungdom som bor alene på hybel smarte matvaner, praktiske råd for å mestre alenetilværelsen og tilpasse hybellivet til et stramt budsjett.

MDID

Vi lager drømmedager for barn som har det vanskelig over tid og gir gode opplevelser som kan gjøre de tunge dagene lettere. Det er ikke nødvendigvis de store hendelsene som skal til for å oppfylle drømmer.

En gjeng unge fotballgutter har en gruppeklem på fotballbanen.

Hvert år deler vi ut millionbeløp i samarbeid med Egmont Fonden til barn og unge som sliter sosialt, helsemessig eller med skolearbeidet på grunn av familiens økonomiske situasjon.

Barn som leker

Du som som en trygg voksen kan gjøre hverdagen til barn som bor på asylmottak bedre. Gjennom ulike aktiviteter utenfor mottaket kan barn, ungdom og deres foreldre får oppleve tilhørighet og glede.