N.K.S. familien eier en betydelig eiendomsmasse og det er stor bredde i type eiendom som eies av foreningene, fra foreningshus til sykehus.

Forvaltning av eiendom avhenger av hva slags type eiendom det er og hva eiendommen brukes til. Dette innebærer at det er stor ulikhet både med tanke på det faktiske vedlikeholdsansvaret og den økonomiske risikoen forvaltningen av eiendommen innebærer. Det er spesielt store og komplekse eiendomsmasser og eiendommer med utleie av en viss økonomisk størrelse som krever særskilt kompetanse. I vår anbefaling har vi råd om hvordan foreningene kan organisere forvaltning av sin eiendom.
 

Informasjon og råd knyttet til offentlige anskaffelser, forvaltning og salg av fast eiendom, samt drift av virksomhet.

Samfunnsutviklingen har gjort det mer krevende å eie og drive helse-, omsorg- og sosialinstitusjoner for ideelle organisasjoner. Dette skyldes profesjonaliseringen av offentlig sektor som tilbydere og innkjøpere, etablering av krevende anbudsregimer og konkurranse både fra det offentlige og kommersielle aktører. Våre virksomheter konkurrerer ofte med andre ideelle, men også kommersielle leverandører.

Som en ideell aktør er det sentralt at foreningene som eiere av ideelle virksomheter er profesjonelle overfor offentlige myndigheter, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Sanitetsforeningene har også en stor eiendomsportefølje med stor økonomisk verdi og er en stor utleieaktør. Eiendomsforvaltning er krevende og salg av eiendom er regulert i Sanitetskvinnenes vedtekter.

Eiendom og virksomheter | Norske Kvinners Sanitetsforening (sanitetskvinnene.no)