Image
Mental helse terapi

Jæren DPS består av tre differensierte sengeposter, ambulant akutt–team, ACT-team, allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, psykosepoliklinikk og forsknings- og undervisningsenhet. Senteret er både psykiatrisk sykehus og DPS for jærkommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Videre er senteret psykiatrisk sykehus for dalanekommunene Egersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund

Eier: N.K.S. Rogaland

Oppdragsgiver: Driftsavtale Helse Vest RHF

Daglig leder: Nina Bolme Steinsholt

Telefon: 51 77 69 00

E-post: post.jdps@ihelse.net

Adresse: Jæren Distriktpsykiatriske senter, Austbøvegen 16, 4340 Bryne

Webadresse: jdps.no