Sanitetskvinnene støtter prosjekter innenfor temaene kvinnehelse og barn og unge. På disse sidene kan du lese mer om våre søknadsordninger og forskningsområder samt søke opp prosjekter i Prosjektbiblioteket.


Søknadsordningene

N.K.S. har egne forskningsfond innenfor kvinnehelse og barn og unge og gir hvert år mellom 7-11 millioner kroner til forskning innen disse områdene. N.K.S. er også godkjent søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam og kan søke om penger til prosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Her kan du lese om våre egne fond og hvordan du kan søke om midler til forskning.

Her kan du lese om Stiftelsen Dam sine ordninger og muligheten for å søke om midler til prosjekter gjennom N.K.S.:


Forskningsområder

N.K.S. sin forskningsstrategi og strategiske plan er førende for våre prioriteringer og tildelinger innenfor kvinnehelse og barn og unge. I perioden 2018-2024 har vi forskningsstrategien «Kvinnehelse – fra vugge til grav» og den strategiske planen «Modig, nytenkende og likestilt». N.K.S.' forskningsstrategi 2018-24 kan du lese her.

Gode resultater å vise til 

En rapport utarbeidet av Damvad Analytics i 2021, viser at Sanitetskvinnenes forskning bidrar til å fylle viktige kunnskapshull på flere felt. Det kommer pasientene til gode ved at ny kunnskap fører til endringer i klinisk praksis, for eksempel i behandling av brystkreft, eggstokkreft, og spiseforstyrrelser. Rapporten viser at støtten har fått stor betydning, særlig for å løfte sykdommer som har vært underprioritert og tabubelagt. Den har også hatt ringvirkninger og ført til videre forskning på samme område.

Blant doktorgradsstipendiatene som fikk støtte av Sanitetskvinnene, har åtte av ti fortsatt å forske innen samme tema etter doktorgraden, oftest med andre finansieringskilder. Av hovedveilederne sier 95 prosent at støtten har bidratt til å bygge et forskningsmiljø. Av de fullførte forskningsprosjektene har 45 prosent gitt resultater som blir anvendt i klinisk praksis.

Her kan du lese hele rapporten: 

 
Prosjektbibliotek

Vi har samlet alle våre forsknings-, utviklings- og helseprosjekter fra 2013 og fram til i dag i et søkbart Prosjektbibliotek.

Brosjyrer
Kortversjon (brosjyre) av forskningsstrategien.

 

Forskning på kvinners helse

Norske Kvinners Sanitetsforening har i over 100 år vært opptatt av forskning for å bedre kvinners og barns livsvilkår og helse. Vi har to finansieringskilder til vår forskning: egne fond og Stiftelsen Dam.

Helseprosjekter

Her kan du lese om helseordningen til Stiftelsen Dam og muligheten for å samarbeide om et helseprosjekt med Norske Kvinners Sanitetsforening.

kvinner

Norske Kvinners Sanitetsforening støtter forsknings- og helseprosjekter innenfor temaene kvinnehelse og barn og unge, og vår forskningsstrategi og strategiske plan er førende for prioriteringer og tildelinger.

Bok, bøker

I prosjektbiblioteket kan du søke opp helse- og forskningsprosjekter som Sanitetskvinnene har pågående. Prosjektbiblioteket er stadig under utvikling.