Så mange som en kvart million kvinner har ventet på behandling for endometriose og adenomyose i årevis. De som rammes har en gjennomsnittlig ventetid på diagnose på hele syv år.

Dette er kvinner med alvorlige smerter under menstruasjon, store blødninger, kroniske magesmerter, depresjon og vansker med å bli gravid. Endometriose forekommer hos 30-40 prosent av alle barnløse kvinner. Samfunnskostnadene er estimert til rundt 13 milliarder kroner i året. Lidelsene utgjør et betydelig folkehelseproblem som krever tverrfaglig spisskompetanse. 

Vi trenger minst et dedikert senter som kan tilby avansert tverrfaglig behandling for dem med de mest avanserte og kompliserte tilstandene. I Sverige er det fire behandlingssentre, i Norge ingen. Både fagmiljøer, pasientforeninger og Norske Kvinners Sanitetsforening har i årevis etterlyst politisk vilje til å opprette behandlingstilbud i tråd med internasjonale anbefalinger for denne gruppen.